Bitcoin – co to takiego?

Opinia publiczna coraz częściej posługuje się pojęciem “bitcoin”. Określa się tak pieniądz wirtualny. Niewiele z nas wie jednak jaka jest istota wirtualnego pieniądza. Jaka jest jego wartość? Jakie transakcje można nim dokonywać? Czy ma on jakąś materialną postać?

Pytań namnożyło się mnóstwo, w szczególności, że bitcoin od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje na światowych rynkach finansowych. Czas więc rozwiać wszelkie wątpliwości.
Bitcoin to pieniądz, który nie ma materialnej postaci. Nie możemy więc chwycić w dłoń banknotu czy też zatrząść portfelem pełnym monet. Bitcoin występuje jako zaszyfrowany kod. Posiadacz może umieść je w elektronicznym portfelu, a przepływ tych pieniędzy odbywa się tylko w Internecie.

Emisja wirtualnego pieniądza

Warto zapytać o to, kto emituje ten pieniądz? Bowiem w przypadku walut różnych państw emisją pieniędzy zajmują się banki centralne. I tak w Polsce jest to Narodowy Bank Polski. Tymczasem okazuje się, że w przypadku bitcoina nie można mówić o instytucji, która na mocy prawa zostałaby powołana do emisji wirtualnego pieniądza. Zwolennicy innowacyjnego rozwiązania, jakim jest niewątpliwe bitocoin twierdzą, że fakt, że pieniądz ten jest niezależny od różnego rodzaju instytucji, bo nie tylko od banków, ale także od rządów państw świadczy o niebagatelnej przewadze bitcoina nad walutą tradycyjną, która znana była dotychczas.

Fakt, że nie istnieje żaden podmiot, który ma wyłączne prawo do emisji tego pieniądza ma wpływ na to, że nie ma też instytucji, która sprawowałaby kontrolę nad tym wirtualnym środkiem płatniczym. Zwolennicy twierdzą, że to kolejny atut bitcoina Tymczasem warto zastanowić się, jak fakt ten wpływa na poczucie bezpieczeństwa osób, które idąc z duchem czasu postanowiły posługiwać się wirtualnym pieniądzem.

Nie ma możliwości sfałszowania bitcoina?

Często też o bitcoinie mówi się, że nie ma możliwości jego sfałszowania ze względu na postać, w której występuje. Niektórzy twierdzą, że nie można go sztucznie stymulować, to znaczy dodrukowywać ponad miarę czy też w razie kłopotów zablokować. Mówi się też o tym, że w przypadku tej wirtualnej waluty nie będzie miało miejsce zjawisko inflacji, bowiem planuje się wprowadzić do obiegu określoną ilość tej waluty.

Bitcoin miał zrewolucjonizować współczesny rynek finansowy. Tymczasem niewielu podchodzi do tej waluty z nieskrywanym optymizmem. Większość raczej z pewną dozą niepewności przyjmuje ideę wirtualnego pieniądza. Choć zwolennicy tego środka płatniczego twierdzą, że popularność bitcoina będzie na przestrzeni lat rosła.

Co z tym bitcoinem?

Bitcoin, czyli waluta wirtualna, obecnie dla wielu z nas wydaje się być abstrakcją. Jednak specjaliści z dziedziny finansów twierdzą, że już za kilka lat popularność tego pieniądza wzrośnie. Niektórzy przewidują, że bitcoin może uzyskać taki sam status waluty, jaki dziś posiada euro. Należy jednak być cierpliwym.

Często porównuje się bitcoina do Internetu. Jeszcze do niedawna nikt nie zdawał sobie sprawy, że wirtualna sieć tak bardzo zrewolucjonizuje współczesny świat. Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez dostępu do Internetu. Za kilka lat to bitcoin właśnie ma zrewolucjonizować życie przeciętnego człowieka, który będzie miał portfel elektroniczny wypełniony po brzegi wirtualną walutą.

Światowe banki centralne o bitcoinie

Bitcoin to waluta, która spędza sen z powiek bankom centralnym na całym świecie. Bowiem to właśnie te instytucje do tej pory miały wyłączne prawo do emitowania pieniądza. W Polsce bankiem centralnym, który wprowadza walutę do obiegu jest Narodowy Bank Polski. Tymczasem okazuje się, że nie ma jednego, głównego podmiotu, który byłby uprawniony do emisji wirtualnej waluty.

Przeciwnicy bitcoina twierdzą, że brak regulacji prawnych w kwestii emisji tej waluty może prowadzić do nadużyć i ryzyka niebezpieczeństwa finansowego. Czasem nawet uważa się, że banki centralne powinny przejąć kontrolę nad wirtualnym pieniądzem. Warto także, by krajowi ustawodawcy przyjrzeli się nieco dokładniej tej walucie.

Co można kupić za bitcoiny?

Wartość bitcoina nie jest dziś ustabilizowana. Można mówić tylko o pewnego rodzaju szacunkach i spekulacjach. Trudno więc przybliżyć jaka jest cena tej waluty. Fakt ten sprawia, że bitcoin na tle innych walut jest pieniądzem niepewnym i niestabilnym. Kupując dziś bitcoiny tak naprawdę nie wiemy na jaką skalę jest to inwestycja. Co bowiem można kupić za jednego bitcoina. Jak go wycenić? Jaka będzie jego wartość za kilka lat? Należy jednak przyznać, że coraz częściej specjaliści czynią próby ustalenia wartości tej waluty, co niewątpliwie wpłynie na wzrost jego popularności. W ten sposób bowiem zmniejszy się ryzyko niepewności i pewnego rodzaju niebezpieczeństwa.

Bitcoin jest walutą, która nierozerwalnie związana jest z postępem technologicznym. To innowacyjne rozwiązanie jest wdrażane z powodzeniem także w Polsce. Bitcoin to waluta, która występuje na warszawskiej GPW. Często mówi się o tym, że na popularność bitcoina wśród polskich inwestorów miał wpływ fakt, że dziedzina, którą jest informatyka funkcjonuje w naszym kraju na niezwykle wysokim poziomie.